ValueMatch Assessment

Personlig Værdi Profil

Baseret på Spiral Dynamics værdisystemerne giver dette værktøj dybere indsigt i folks værdier, overbevisninger og drev, som danner basis for, hvordan vi tænker, beslutter og handler. Ved hjælp af et spørgeskema afgør ValueMatch hvilke værdisystemer en person favoriserer (accepterer) eller afviser. Grafen nedenfor viser et eksempel på en personlig værdiprofil. Den øverste halvdel viser accepten. I dette eksempel favoriserer personen mest det orange system, hvilket afslører en præference for selvudfoldelse, en dedikation til succes og rationalitet. Den nederste halvdel af grafen viser afvisningen. I dette eksempel afviser personen mest det blå system, hvilket kan indikere en modvilje mod bureaukrati, moraliserende adfærd og strenge hierarkier. Meget energi kan gå tabt med at bekæmpe sådanne afvisninger.

Personlig Forandringsprofil

Grafen viser, hvordan en persons energi er opdelt på tværs af de fem ændringslande: alfa, beta, gamma, delta, ny alfa og flex (som defineret i Spiral Dynamics).

Den lodrette akse angiver i hvilket omfang en person er i overensstemmelse med sine livsbetingelser; Jo højere score i de øverste indikatorer (alfa og ny alfa), jo mere opfatter en person sine livsbetingelser som harmoniske. Højere score i bundindikatorerne er et tegn på friktion i forhold til de aktuelle forhold.

Den vandrette akse viser strømmen af ​​en forandringsproces. Store ændringer går ofte igennem hele denne dynamiske proces, angivet med de blå linjer, fra harmoni til friktion og tilbage til harmoni.

I dette eksempel er score i alfa og beta højere sammenlignet med andre scoringer, hvilket indikerer en tilfredshed med den aktuelle situation (alpha), men at der også er en del friktion, usikkerhed eller utilfredshed. Personen har ingen anelse om, hvordan tingene vil ændre sig (lav flex og delta) eller hvad en mulig ny situation kan se ud (lav ny alpha).

Personprofil beskrivelse hos Valuematch.net

Forandringsprofil beskrivelse hos Valuematch.net

Teddy Hebo Larsen

Teddy Hebo Larsen er uddannet dyrlæge fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1985.
Teddy har været beskæftiget i medicinalbranchen i mere end 20 år i medicinalfirmaet Eli
Lilly & Co., hvor han fra 1997 til 2005 fungerede som adm. direktør for henholdsvis Eli Lilly
Danmark og Eli Lilly Norge. I perioden fra 2005 til 2009 havde han rollen som europæisk
“Director, Cultural Transformation”, Eli Lilly Europe, hvor han var ansvarlig for en større
organisatorisk transformation af Eli Lillys europæiske organisation. Dette inkluderede bl.a.
ansvaret for produktivitetsfremmende aktiviteter som Lean Six Sigma, men også ansvaret
for lederudvikling af en udvalgt gruppe af Eli Lillys top-talenter i Europa.

I januar 2009 arbejdede Teddy for den danske medicinalvirksomhed, H. Lundbeck A/S, i
rollen som Senior Vice President, Corp. Human Resources. Fokus i dette job var opbygning
af Lundbecks globale HR-funktion, hvilket bl.a. inkluderede lederudviklingsprogrammer
samt processer til optimering af Lundbecks virksomhedskultur. Teddy var samtidig medlem
af Lundbecks Corporate Management Group. Teddy var ansat i Lundbeck i 5 år.
I januar 2014 skiftede Teddy Lundbeck ud med et partnerskab i en nystiftet medikoteknisk
virksomhed, Re5, som har fokus på forskning, udvikling og salg af et nyt innovativt
medikoteknisk udstyr til behandling af såkaldt “terapiresistent depression”.

Teddy er tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning som “Associated Partner”.
Teddy har siden år 2000 arbejdet indgående og praktisk med Spiral Dynamics, som er en
teori og forståelsesramme for menneskets bio-psyko-sociale udvikling.