Integral Coaching

Integral Coaching

Integral coaching er på forhånd et længerevarende forløb, hvor en lidt større problemstilling afklares.

Typisk forløb

Typisk forløb er ligesom ved lifecoaching at første session indledes med dels en snak om coachen, coachingen og dels en introduktion til klientens problemstilling med fokus på en større uddybning af problemstillingen. Sessionen vil være afklarende med henblik på at jeg som coach arbejder imellem første og anden session med at udforme et forløb, som vi i fællesskab vil justere og committe os på ved anden session.
Normalt afsættes 90 minutter til første session.

Anden session bruges bl.a. i fællesskab at justere og committe os på den fælles plan, som efterfølgende sessioner vil følge så længe det giver mening. Justeringer i den fælles plan foretages løbende efter behov. Også denne session varer 90 minutter.

Efterfølgende sessioner aftales af 60-90 minutters alt efter problemstillingen og omstændighederne i det hele taget. Det vil bl.a. også her alt efter problemstillingens karakter være muligt at tage en del af forløbet via video online.

Lifecoaching

Lifecoaching

Lifecoaching ydes efter almindelig gængs standard for denne form for coaching.

Typisk forløb

Typisk forløb er at første session indledes med dels en snak om coachen, coachingen og dels en introduktion til klientens problemstilling med påbegyndelse af bearbejdning af denne.
Normalt afsættes 90 minutter til denne session.

Efterfølgende sessioner aftales af 60-90 minutters varighed alt efter problemstillingen og omstændighederne i det hele taget. Det vil bl.a. alt efter problemstillingens karakter være muligt at tage en del af forløbet over Skype.

Normalt vil 3-5 sessioner være dækkende, men længere forløb kan også forekomme.

Om Lifecoaching

Lifecoaching er en samtaleform, hvor jeg med en coachende spørgeteknik bl.a. fokuserer på dine skjulte potentialer og uudnyttede ressourcer, men også udfordrer dig på svære problemstillinger, der følger med dit emnefokus.

Normalt er det sådan, at det er dig som fokusperson, som bestemmer, hvilket emne vi skal have i fokus. Jeg er din sparringspartner, som med mine spørgsmål kan være med til at bringe klarhed over det emne, som du gerne vil have fokus på.

Lifecoaching er ikke psykoterapi, der ofte beskæftiger sig med fortiden og de aftryk, som barndommen og opvæksten har sat på dig. Lifecoaching  tager primært udgangspunkt i dit aktuelle liv og har fokus på dine handlemuligheder her og nu og i fremtiden.

Lifecoaching tankegang går ud på, at du selv rummer svarene på dine problemstillinger og udfordringer og selv bliver i stand til at finde de bedste løsninger, hvis du gennem coaching bliver stillet “de rigtige spørgsmål”.

Lifecoaching henvender sig til mennesker, som i forvejen fungerer relativt godt i livet og ikke har alvorlige psykiske diagnoser. Lifecoaching henvender sig til mennesker, som har lyst til at udvikle sig personligt i forhold til sine problemstillinger og få mere ud af livet.

Coaching priser

Coaching priser

Coaching priser hos embracelife.dk er differentierede efter hvilken type coaching, der ønskes og specielt hvilke forløb, der ønskes. Priser på denne side er excl. moms.
Ved transport til klients adresse tillægges transporttid a 350,- kr./time og km tillæg efter gældende skattesatser (pt 3,70 kr./km), alternativt offentlig transport billetpris.

Integral coaching (business)

F.eks Forløb på 5 sessioner
– 1. + 2. session 90 minutter
– efterfølgende 3 sessioner á 60 minutter
6000,- kr
Yderligere sessioner á 60 minutter 1200,- kr
Yderligere 5 sessioner á 60 minutter 5000,- kr
Moms tillægges
Andre forløb kan forekomme.

Integral coaching (private)

F.eks Forløb på 5 sessioner
– 1. + 2. session 90 minutter
– efterfølgende 3 sessioner á 60 minutter
6000,- kr
Yderligere sessioner á 60 minutter 900,- kr
Yderligere 5 sessioner á 60 minutter 5000,- kr
Andre forløb kan forekomme.

Coaching  priser for coaching studerende på ID Academy
Ovenstående priser med 33% rabat.

MobilePay

embracelife.dk modtager MobilePay på nedenstående nummer.