Integral Coaching

Integral Coaching

Integral coaching er på forhånd et længerevarende forløb, hvor en lidt større problemstilling afklares.

Typisk forløb

Typisk forløb er ligesom ved lifecoaching at første session indledes med dels en snak om coachen, coachingen og dels en introduktion til klientens problemstilling med fokus på en større uddybning af problemstillingen. Sessionen vil være afklarende med henblik på at jeg som coach arbejder imellem første og anden session med at udforme et forløb, som vi i fællesskab vil justere og committe os på ved anden session.
Normalt afsættes 90 minutter til første session.

Anden session bruges bl.a. i fællesskab at justere og committe os på den fælles plan, som efterfølgende sessioner vil følge så længe det giver mening. Justeringer i den fælles plan foretages løbende efter behov. Også denne session varer 90 minutter.

Efterfølgende sessioner aftales af 60-90 minutters alt efter problemstillingen og omstændighederne i det hele taget. Det vil bl.a. også her alt efter problemstillingens karakter være muligt at tage en del af forløbet via video online.