embracelife.dk er din coaching sparringspartner for dig og dit liv, hvad enten det handler om at være i dit aktuelle liv eller være i et liv under forandring.
Oplev med den rette hjælp at livet kan leves selv med svære og udfordrende betingelser.

Jeg tilbyder hjælp til følgende

egenorienterede  problemstillinger
– hvem er du egentligt
– udfordringer med at finde retning i livet
– udfordringer med at finde og udfolde dit potentiale
– sygdom
og lignende
familiemæssige problemstillinger
– udfordringer med et eller flere familiemedlemmer
– krise i parforholdet


uddannelsesrelaterede problemstillinger
– studieudfordringer
– eksamensangst
arbejdsrelaterede problemstillinger
– stress
– karriere

vil du i sparring med mig kunne finde andre perspektiver på livet og nye veje at gå
embracelife.dk leverer Integral Coaching og Integral Lifecoaching, der perspektiverer din problemstilling, dit liv og dine handlemuligheder.