Spiral Dynamics Integral Level One Certificeringskursus

Dato/Tid:
Dag(e) - 30/10/2019 - 01/11/2019

Location
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Ry

“Nytænkning af individ og organisation i tider med stor turbulens og usikkerhed”

Spiral Dynamics Integral image

I en globaliseret og tiltagende kompleks verden præget af eskalerende udfordringer men også store muligheder, er det den enkelte medarbejder og dennes kompetencer, der bliver udslagsgivende i et konkurrencepræget marked.

I modsætning til for blot et årti siden, indeholder det kompetencesæt, som medarbejderne i dag efterspørger, en lang række nye kompetencer, som både retter sig mod forretningen og markedet, men som tillige inkluderer samfundsrelaterede kompetencer som miljøbevidsthed, identitet, diversitet, m.fl. Dette Spiral Dynamics Integral kursus bibringer deltagerne en ny forståelsesramme, for hvordan man mest optimalt fungerer i en kompleks dagligdag.

Om Spiral Dynamics Integral kurset

Spiral Dynamics Integral

  Der vil være 2 muligheder for deltagelse:

 1. Spiral Dynamics Integral Level 1 Certification Course inklusiv overnatning og fuldpension
 2. Spiral Dynamics Integral Level 1 Certification Course eksklusiv overnatning og fuldpension

(klik på en af de 2 muligheder for at gå til tilmeldingssiden):

Kurset vil blive gennemført på dansk, selvom vi også vil anvende billeder med engelsk tekst.

På dette kursus vil der blive gjort brug af almindeligt præsentationsmateriale samt videoer og eksempler fra musikkens verden for at illustrere vigtige pointer omkring Spiral Dynamics.

Vi tilstræber en åben og interaktiv kursusform, som forhåbentlig giver mulighed for optimal læring, og vil derfor invitere alle til aktivt at deltage i sessionerne. Imidlertid vil Spiral Dynamics Integral Level One kurser have en lille overvægt af klasseundervisning, da et optimalt udbytte af kurset kræver, at man får et dybt kendskab til de helt grundlæggende principper bag Spiral Dynamics. Der vil dog være diverse “break-out” sessioner for at optimere indlæring.

Forberedelse til Spiral Dynamics Integral kurset

En del af din forberedelse til kurset er at udfylde en Value Assessment hos vores partner Valuematch.net i Holland. En Value Assessment foregår på engelsk og består af et antal spørgsmål med en række svarmuligheder, som skal værdiansættes. Besvarelserne resulterer i 2 rapporter, 1 Personprofil og 1 Forandringsprofil, rapporterne udleveres på workshoppens 3. dag, hvor rapporternes form og indhold gennemgås.
Invitation til at udfylde en Value Assessment Person- og Forandringsprofil, vil blive udsendt pr mail ca 1 måned før kurset og skal udfyldes senest 14 dage før kurset, så vi kan nå at gennemgå dem før kurset afholdes. Hvis du allerede har fået udført en sådan profil, har vi mulighed for at reduce kursets pris med kostprisen for en ValueMatch assessment. Skriv det i tilmeldingsformularen, så fratrækker vi rabat og udsender en ny mail med oplysninger om betaling.
Coaching på rapporterne kan tilbydes særskilt efter workshoppen til særpris.

Som forberedelse til kurset kan følgende materiale anbefales:

 1. Spiral Dynamics – Mastering Values, Leadership & Change af Don Beck & Chris Cowan; (På dansk: “At mestre forandring” – ID Academy’s forlag)
 2. En kort introduktion til teorien om Spiral Dynamics Integral af Teddy Hebo Larsen
 3. Human Nature Prepares for a Momentous Leap af Clare Graves
 4. The Never-Ending Upward Quest af Jessica Roemischer
 5. Video med Don Beck og Jessica Roemischer om Spiral Dynamics – se sidebar

Emnerne 2,3 & 4 tilsendes kursusdeltagerne, når betaling er gennemført.

Vi håber, at vi må få nogle gensidigt inspirerende og lærerige dage med en masse gode diskussioner, nye tanker og ny inspiration.

Teddy Hebo Larsen & Ole Vilstrup

Tid: onsdag d. 30.10.2019 – Fredag d. 01.11.2019
Onsdag kl. 10.00-17.00
Torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-12.00

Sted: Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Ry

Program:
Spiral Dynamics Level One Seminar. Himmelbjerggården. Oct. – Nov. 2019

Kost:

 • Onsdag:
  • morgenbolle, kaffe/te mm
  • frokost buffet
  • kage eftermiddag
  • Aftensmad (kun for overnattende)
 • Torsdag:
  • Morgenbuffet (kun for overnattende)
  • morgenbolle, kaffe/te mm
  • frokost buffet
  • kage eftermiddag
  • Aftensmad (kun for overnattende)
 • Fredag:
  • Morgenbuffet (kun for overnattende)
  • morgenbolle, kaffe/te mm
  • frokost buffet

Overnatning:

Alle indkvarteres i enkeltmandsværelser eller dobbeltværelser med bad og toilet på gangen (hvis du ønsker dobbeltværelse sammen med en navngiven anden, send mail til booking@embracelife.dk)

Afbestilling

 • Hvis du melder fra workshoppen senest 1. september 2019, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.
 • Hvis du melder fra workshoppen senest 1. oktober 2019, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 1.000 kr.
 • Hvis du melder fra workshoppen senere end 1. oktober 2019, tilbagebetales workshop gebyret fratrukket 1.000 kr normalt kun, hvis du finder en anden betalende deltager, eller hvis workshoppen har venteliste, og vi finder en anden betalende deltager.
 • Hvis vi aflyser workshoppen, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

Tilmelding

Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt!

Hvis 2 eller flere tilmelder der sig fra samme firma/organisation er der mulighed for en rabat på 200,- kr for 2. deltager (rabatkode: SDiL1_CP200) og 400,-kr for efterfølgende deltagere (rabatkode: SDiL1_CP400).

Hvis du er mindre bemidlet, studerende f.eks., har vi mulighed for at tildele et scholarship, vi har kun få pladser med denne mulighed. Skriv venligst til booking@embracelife.dk for nærmere anvisninger om tilmelding.

Categories